GINOP-123-834-project

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt keretében beszerzett eszközpark (szorítógerendás táblafelosztógép, előprésgépek, CNC portálmarógép, elszívó rendszer, belső porelszívó berendezés és présgépek) a jelenleg nem végzett precíziós gyártási munkákat teszi automatizáltan lehetővé, és részben kiváltja a manuálisan végzett tevékenységet is. A precíziós gyártási munkák elvégzésére eddig önállóan nem volt képes a Társaság, a fejlesztéssel kiváltja beszállítói egy részét.

A projekt keretében létrehozott infrastrukturális és gépi kapacitás jobb termelési hátteret biztosít a Társaságnak, és lehetővé teszi a tevékenység bővítését, az eddiginél magasabb feldolgozottsági szintű termékek előállítását, valamint a hozzáadott érték növekedését.

A piacvezérelt termelés további bővülése hatására a Társaság a projekt keretében fejlettebb termelési eljárások alkalmazását, termékkör bővítést lehetővé tevő gépbeszerzést valósított meg, mintegy 111 M Ft értékben.

A projekt megvalósításával a meglévő és fokozatosan fejlesztett telephely újabb bővítése valósul meg, termelő kapacitásbővítést valósított meg a Társaság. A mintegy 111 M Ft-s beruházás ipari körülmények között, ipari övezetben valósult meg, a meglévő épület használatával. A tevékenységvégzéshez szükséges gépek részben rendelkezésre állnak, a bővítéshez szükséges főbb eszközök a projekt részét képezték.

Kedvezményezett neve: SPIndustries Villamosipari Termelő és Kereskedelmi Kft.

Projekt címe: Kapacitásbővítő beruházás a SPIndustries Villamosipari Termelő és Kereskedelmi Kft-nél

Támogatás összege: 49 720 525 Ft

Támogatás mértéke: 30 %

Tényleges befejezés dátuma: 2019. szeptember 30.

Projekt azonosító száma: GINOP-1.2.3-8-3-4-16-2017-01109